در نشست مشترک فرماندار، دادستان ، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار رفسنجان وجمعی از مسئولین شهرستان با معاون عمرانی استاندار کرمان، مسائل مرتبط با پروژه‌های عمرانی و زیربنایی این شهرستان مطرح شد.
 
این نشست که پس از بازدید از برخی مناطق آسیب دیده و افتتاح برخی پروژه های عمرانی شهرداری تشکیل شد و مسائل مرتبط با پروژه‌های عمرانی و زیربنایی این مناطق مطرح شد.
 
  قنوات ، ساخت ساختمان های اداری ، تکمیل پروژه‌های عمرانی ، راه‌های روستایی شهرستان از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح شد