⬅️همایش تجلیل از سیمان ماهان که به عنوان واحد نمونه معدنی استان انتخاب شده بود با حضور مسئولان شهرستان در هتل هیلان رفسنجان برگزار شد

⬅️فرماندار رفسنجان در این همایش گفت : تا ۳ هزار کارگر در بخش صنعت داریم و ۲۰۰ هزار نفر که بالای ۵۰ درصد جمعیت رفسنجان است در حوزه در کشاورزی اشتغال داریم و انتظار میرود نگاه ها صنعتی تر شود و شهر به سمت صنعتی پیش برود و از تک محصولی خارج شویم و سرمایه گذاری در بحث آهک ۴۰ الی ۵۰ نفر اشتغالزایی دارد
⬅️فرماندار تصریح کرد : حفظ صنعت واجب است، کار خوبی که سیمان ماهان کرده است بروز کردن و جایگزین کردن دستگاه‌ها با تکنولوژی جدید است که میتواند حجم تولید را بالا ببرد.
⬅️مهندس رضایی گفت: سیمان ماهان در سیل اخیر کمک بزرگی در بحث دستگاها داشتند که در اختیار قرار دادند و حتی دستگاه هایی خریداری شد که مسئولیت اجتماعی را انجام دادند؛ همچنین زمانی که در بحث سیمان بحران مقطعی خوردیم روزانه ۶۰۰ سیمان در رفسنجان عرضه کردند
⬅️فرماندار در پایان گفت : تغییر اسم از سیمان ذرین به سیمان ماهان قطعا به مصلحت بوده اما پسوند رفسنجان را اضافه کنند تا "سیمان ماهانِ رفسنجان شود و این موضوع در جلسات هیئت مدیره مورد بررسی قرار گیرد.