جلسه ای با حضور مهندس رضایی فرماندار ویژه رفسنجان ، جهادکشاورزی، شبکه دام پزشکی،  معاونت بهداشتی و صنف لبنیات شهرستان جهت بهبود کیفیت شیر خام در محل فرمانداری تشکیل شد
 
در این جلسه فرماندار رفسنجان در خصوص ممیزی واحد های گاو شیرده گفت : واحد های که ممیزی هستند با همکاری جهاد کشاورزی و اعلام نواقص به گاودار جهت رفع مشکل اقدام گردد.
 
فرماندار افزود : بازدید دوره ای مشترک شبکه دام پزشکی و مرکز بهداشت از مراکز توزیع شیر خام ، بستنی فروشی های داخل شهرستان و کبوتر خان و واحد های دام داری های که شیر به مراکز تحویل می‌دهند به صورت مکرر انجام گردد.
 
رضایی تصریح کرد: لزوم تهیه شیر مراکز عرضه از دام داری های صنعتی و نیمه صنعتی دارای پروانه بهداشتی توسط دام پزشکی انجام گردد.
 
رضایی افزود: فرمانداری کار پیگیری ارائه تسهیلات بانکی جهت واحد های دام داری که ایرادات فنی دارند توسط بانک های توسعه تعاون و پست بانک انجام می شود
 
فرماندار در پایان گفت: دوره های آموزشی جهت مراکز عرضه کنندگان و تولید کنندگان شیر توسط جهادکشاورزی و شبکه دام پزشکی برگزار می شود