آموزش سواد رسانه ویژه مسئولین شهرستان با حضور استاد محمد لسانی کارشناس رسانه صدا و سیما در محل سالن آمفی تئاتر فرمانداری باحضور مسئولین ادارات و کارشناسان روابط عمومی